Environment Centre cz bw204
 

ŠÁLEK, Jan. Malé vodní nádrže v životním prostředí : Svazek 27. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ministerstvo životního prostředí ČR; Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 141 s. ISBN 80-7078-370-2.

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je sedmadvacátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

 

"Malé vodní nádrže jsou nedílnou součástí naší krajiny a plní mnoho důležitých a nezastupitelných funkcí. Při správném návrhu, kvalitní výstavbě a odpovědném provozování tyto nádrže významně přispívají k ochraně a tvorbě našeho životního prostředí.

Předložený text je drobným příspěvkem k řešení této problematiky."

předmluva autora