Environment Centre cz bw204
 

HORÁK, Josef. Ekologická rizika spojená s výrobou a použitím chemických látek a ochrana proti nim : Svazek 26. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ministerstvo životního prostředí ČR; Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 106 s. ISBN 80-7078-369-9.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je šestadvacátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

 

Tento učební text je zaměřen specificky na důsledky, jimiž se projevuje skutečnost, že lidská společnost produkuje, někdy záměrně, jindy nechtěně, látky, které vstupují do našeho okolí a ovlivňují jej. Tato aktivita vnáší do přírody látky označované jako cizorodé, tj. látky, které se v přírodě  dříve buď nevyskytovaly nebo se vyskytovaly v daleko menším množství.

autor