Environment Centre cz bw204
 

OPPLOVÁ, Marta; HRŮZA, Jiří. Lidská sídla v podmínkách trvale udržitelného rozvoje : Svazek 24. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ministerstvo životního prostředí ČR; Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 131 s. ISBN 80-7078-368-0.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je čtyřiadvacátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.