Environment Centre cz bw204
 

JELÍNEK, Richard; DOSTÁL, Miroslav; PETERKA, Miroslav. Základy vývojové toxikologie a teratologie : Svazek 19. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Ministerstvo životního prostředí ČR; Centrum pro otázky životního prostředí, 1996. 69 s. ISBN 80-7078-364-8.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je devatenáctým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.