Environment Centre cz bw204
 

JAN, Šilar. Hydrologie v životním prostředí : Svazek 16. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 136 s. ISBN 80-7078-361-3.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je šestnáctým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.