Environment Centre cz bw204
 

MILITKÝ, Jiří. Moderní statistické metody pro životní prostředí : Svazek 15. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 160 s. ISBN 80-7078-360-5.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je patnáctým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

V těchto skriptech jsou uvedeny metody a postupy vhodné pro zpracování experimentálních dat převážně z oblasti životního prostředí a oblastí souvisejících. S ohledem na rozsah byly vybrány jen techniky, které jsou vhodné pro nejčastější typy úloh, tj. analýzu jednorozměrných výběrů. Bylo snahou autorů ukázat zejména modernější, často počítačově orientované metody, které jsou potřebné zejména při analýze nerutinních dat.

podle předmluvy autora