Environment Centre cz bw204
 

KUBEŠ, Jan. Plánování venkovské krajiny : Svazek 13. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 186 s. ISBN 80-7078-358-3.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je třináctým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

Publikace by měla sloužit jako vysokoškolské skriptum využitelné v předmětu zabývajícím se "současnými postupy plánování (venkovské) krajiny v České republice", případně využitelné jako doplňková pomůcka v předmětech obecnějšího charakteru (územní plánování, ochrana přírody a krajiny), nebo naopak, v předmětech zabývajících se jednotlivými problémy krajiny a krajinnéeho plánování.