Environment Centre cz bw204
 

PYŠEK, Petr. Synantropní vegetace : Svazek 10. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 90 s. ISBN 80-7078-357-5.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je desátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

Toto skriptum je věnováno synantropním rostlinám. Pokud bychom se měli držet přísně významu slova synantropní (tj. doprovázející člověka), jen malá část vegetace současné krajiny by do tohoto okruhu nespadala. Obsahem skripta však bude hlavně flóra a vegetace člověkem vytvořených nebo velmi zásadně pozměněných stanovišť.

autor