Environment Centre cz bw204
 

PRACH, Karel. Úvod do vegetační ekologie : Svazek 9. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 95 s. ISBN 80-7078-356-7.

 

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je devátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

Jaká vegetace, kde a proč se vyskytuje a jakým způsobem se mění v čase, jsou otázky, které si klade každý biolog pracující v terénu. Měl by si je však klást kdokoliv, kdo rozhoduje o zásazích do krajiny, tudíž přímo nebo nepřímo nějakým způsobem vegetaci mění. Text publikace je psán se snahou ukázat základní principy dílčího oboru ekologie tak, aby byly srozumitelné i pro studenty či další zájemce, kteří se vegetační ekologii (geobotanice) přímo nevěnují, nebo nemíní věnovat, ale s vegetací přicházejí do kontaktu.

podle autora