Environment Centre cz bw204
 

MATĚJKA, Karel; FAJMAN, Vratislav; HRON, Miloslav; KOLROS, Antonín; POLÁCH, Stanislav. Vyhořelé jaderné palivo : Svazek 5. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. 145 s. ISBN 80-7078-352-4.

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je pátým svazkem z řady skript vydané díky této podpoře.

 

Skriptum Vyhořelé jaderné palivo se zabývá přístupy k řešení mimořádně aktuální problematiky, která se přímo našeho státu, jako země ve značné míře využívající jadernou energii, dotýká. V širších souvislostech jde pak o problém většího počtu států a tedy týkající se celé Země... Skriptum se zaměřuje na popis a charakteristiku soudobých přístupů a možností řešení otázek souvisejících s vyhořelým jaderným palivem, tak, jak se ve světé vyvíjí a jak jsou připravovány i v našich domácích podmínkách.

Autoři