Environment Centre cz bw204
 

KOBROVÁ, Alena. Přehled osnov předmětů týkajících se životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje na vysokých školách České republiky : Svazek 4. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. 71 s. ISBN 80-85368-87-0.

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je čtvrtým svazkem z řady vydané díky této podpoře.

Tato publikace byla připravována se záměrem sestavit přehled osnov vybraných předmětů s tématikou životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj přednášených na vysokých školách České republiky. Smyslem této publikace není podat vyčerpávající, úplný přehled všech relevantních kurzů, ale spíše předložit jakýsi "reprezentativní vzorek" toho, co se na vysokých školách České republiky v tomto směru učí.