Environment Centre cz bw204
 

DLOUHÝ, Jiří; DLOUHÁ, Jana. Přehled výuky problematiky životního prostředí na vysokých školách České republiky : Svazek 3. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. 83 s. ISBN 80-85368-86-2.

DLOUHÝ, Jiří; DLOUHÁ, Jana. Přehled výuky problematiky životního prostředí na vysokých školách České republiky : Svazek 3. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. 83 s. ISBN 80-85368-86-2.

 

Anotace

Tato publikace vznikla v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je třetím svazkem z řady vydané díky této podpoře.

Centrum pro otázky životního prostředí UK sestavilo tuto publikaci s cílem vytvořit ucelený přehled studijních programů zabývajících se plně nebo částečně problematikou životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje na vysokých školách v České republice. K tomuto účelu autoři sestavili databázi, jejíž hlavním obsahem jsou studijní obory zaměřené na výše zmíněnou problematiku. Kromě toho se však snažili podchytit i obory a specializace, které se zabývají životním prostředím okrajově a charakterizovat jejich ekologické zaměření (přednáškami, případně diplomovými a výzkumnými pracemi a jinými rysy).