Environment Centre cz bw204
 

VON WEIZSÄCKER, Ernst Ulrich; LOVINS, Amory B.; LOVINSOVÁ, L. Hunter. Faktor čtyři : Dvojnásobný blahobyt - poloviční spotřeba přírodních zdrojů : Nová zpráva Římskému klubu. Překlad z němčiny Milan Petrák, Šárka Crháková. 1. vyd. Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. 331 s. ISBN 80-85368-85-4.

 

Anotace

Český překlad této známé publikace vznikl v rámci projektu "Services for Universities" v rámci programu "Education Programme for Environmentally Sustainable Development" financovaného z prostředků PHARE, přičemž příjemcem bylo právě Centrum pro otázky životního prostředí UK. Publikace je prvním svazkem z řady vydané díky této podpoře.

 

Za jednoduchým výrazem faktor 4 se skrývá koncepce hospodářské politiky bezpečné pro budoucnost, zlepšující stav životního prostředí a přece slibující zisk. Weizsäcker a jeho spoluautoři vysvětlují, jakým způsobem tato formule umožnila dát nový směr technickému pokroku a jak při poloviční spotřebě přírodních zdrojů nejen garantuje zdvojnásobení rozdělitelného blahobytu, ale vede i ke zřetelně viditelnému vzrůstu kvality života pro všechny