Environment Centre cz bw204
 

DVOŘÁK, Antonín, BRŮHA, Jan, BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, Hana, MELICHAR, Jan, ŠČASNÝ, Milan. Kapitoly z ekonomie přírodních zdrojů a oceňování životního prostředí. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica , 2007. 195 s. ISBN 978-80-245-1253-2.  

Anotace

Cílem učební pomůcky je přispět k hlubšímu poznání teoretických souvislostí při výměně látek mezi společností a přírodou. Předpokládá se, že studenti mají základní penzum nezbytných znalostí z mikroekonomie a environmentální ekonomie.
Je zde popsána problematika využívání obnovitelných a vyčerpatelných přírodních zdrojů, koncept udržitelnosti rozvoje v pozitivní a normativní ekonomii, měření udržitelnosti a její indikátory a hypotéza environmentální Kuznětsovy křivky. Závěrečná část představuje základní teoretická východiska hodnocení životního prostředí a vlastní metody pro odvození hodnoty environmentálních statků.