Environment Centre cz bw204
 

Atmosféra a klima: Aktuální otázky znečištění ovzduší. Braniš, Martin, Hůnová Iva (eds.). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2009. 352 s. ISBN: 978-80-246-1598-1.

Anotace 

Na této publikaci se podílel tým předních českých odborníků na životní prostředí (pracovníci Přírodovědecké fakulty UK, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Centra pro otázky životního prostředí UK, Masarykovy univerzity v Brně, Akademie věd ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, experti z privátní sféry i čeští odborníci pracující v zahraničních výzkumných institucích). Věnuje se problematice atmosféry, klimatu a kvality ovzduší v širokých souvislostech, jež přesahují pouhý přírodovědný pohled K chemickým, fyzikálním charakteristikám ovzduší a k jejich dynamice promlouvají v dobách proměn globálního klimatu a emisí toxických látek do ovzduší měst a průmyslových aglomerací nejen přírodovědci, ale i ekonomové, politici a laická veřejnost. V obsáhlé učebnici o aktuálním stavu klimatu se proto setkávají specializované kapitoly od autorů s různým odborným zázemím. Cílem editorů bylo umožnit čtenářům zaměřit se na jednotlivé části podle jejich zájmu a potřeby, ohled je přitom brán zejména na studenty a odbornou veřejnost bez hlubších znalostí v oborech fyziky, chemie či matematiky. Kniha probírá důležité aspekty znečištění ovzduší a pomáhá pochopit principy jevů a dějů v zemské atmosféře, klimatické změny a problematiku ochrany atmosféry v globálním kontextu, včetně ekologické politiky v praxi.

Obsah

Recenze ve Vesmíru

Recenze v ekolistu 

K zakoupení zde