Environment Centre cz bw204
 

ŠAUER, Petr, LISA, Aleš. Environmentální ekonomie a politika - Výukové případové studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2007. ISBN: 978-80-87076-08-8.

Anotace 

Kniha obsahuje sedmnáct výukových případových studií z oblasti ochrany vody, ovzduší, problematiky nakládání s odpady a ochrany přírody. Dále přináší případové studie vybraných problémů přírodních zdrojů a zdrojů energií v České republice. 

Projekt

Vytváření kapacit pro rozvoj nových forem vzdělávání k udržitelnému rozvoji a podporu spolupráce pražských vysokých škol v této oblasti (ESF JPD3, 2005-2007)