Environment Centre cz bw204
 

Globalizace a globální problémy. Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický (eds.). 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze: Centrum pro otázky životního prostředí, 2006. 312 s. ISBN 80-87076-01-X.

Anotace

Soubor učebních textů Globalizace a globální problémy představuje první shrnutí látky přednášené ve stejnojmenném celouniverzitním kurzu, pořádaném již od r. 1998 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Texty se člení do pěti skupin. V první jde o problematiku politologickou a právní. Ta pojednává především o základní povaze globalizace, o politických a ekonomických subjektech globalizace, o roli národních států, o úkolech Evropské unie a našeho státu a v neposlední řadě o nutnosti hledání nových forem globální správy věcí veřejných. Spadají sem i problémy globální bezpečnosti a otázky mezinárodní kriminality. Druhá skupina zahrnuje ekonomické rozměry a aspekty globalizace, roli hlavních ekonomických aktérů, roli trhu. Ve třetí skupině se jedná o nejvýznamnějších globálních problémech, jejich důsledcích pro budoucnost života na Zemi a o udržitelném rozvoji jako způsobu, jak čelit negativním důsledkům lidských činností pro ekologické systémy planety. Následuje skupina pojednávající o sociologických a antropologických souvislostech globalizace, o genderové problematice. Do poslední části patří filosofická témata, otázky vědy, náboženství.  

Ke stažení

Kompletní text (pdf, 786 kB)  

Projekt

Vytváření kapacit pro rozvoj nových forem vzdělávání k udržitelnému rozvoji a podporu spolupráce pražských vysokých škol v této oblasti (ESF JPD3, 2005-2007)