Environment Centre cz bw204
 

Development of the Czech Society un the EU_smallCitace

Development of the Czech society in the European Union : (papers from the conference held on 21st – 23rd October, 2004). V, Lectures in non-market valuation methods in the environmental area. Edited by Milan Ščasný, Jan Melichar. Praha: Matfyzpress, 2004. ISBN 80-86732-45-2.

Development of the Czech Society un the EU_smallCitace

Development of the Czech society in the European Union : (papers from the conference held on 21st – 23rd October, 2004). V, Lectures in non-market valuation methods in the environmental area. Edited by Milan Ščasný, Jan Melichar. Praha: Matfyzpress, 2004. ISBN 80-86732-45-2.

Anotace

Publikace je sborníkem ze semináře "Lectures in non-market valuation methods in the environmental area", který byl součástí širší konference Rozvoj české společnosti v EU, pořádané 21.–23.10.2004 v Praze. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené na vývoj a aplikaci metod netržního oceňování, jako jsou metoda podmíněného oceňování, metoda hedonických cen a metoda cestovních nákladů, v mnoha oblastech týkajících se využívání či poškozování životního prostředí. Příspěvky se zabývají tématy, jako je oceňování poškození lidského zdraví, aspektů životního prostředí, jako je hluk či rekreační funkce, mimoprodukčních funkcí poskytovanými lesnictvím a zemědělstvím a oceňováním ekologických služeb.