Environment Centre cz bw204
 

Situační zpráva ke strategii udržitelného rozvoje České republiky. 1. vyd. KOVANDA, Jan, HÁK, Tomáš (eds.) Praha: MŽP, 2009.s. 47-50, ISBN 978-80-7212-488-6.

Anotace

Účelem této již třetí Situační zprávy (SZ) k SUR ČR , zpracované pracovními orgány Rady vlády pro udržitelný rozvoj - Výborem pro Strategii a Pracovní skupinou pro tvorbu indikátorů udržitelného rozvoje ve spolupráci s dalšími přizvanými experty - je analyzovat, jak se daří plnit výzvy a cíle uvedené ve Strategii. SZ zároveň informuje politiky a veřejnost o stavu a vývoji ČR z hlediska udržitelného rozvoje. 

Ke stažení

Souhrn v češtině

Souhrn v angličtině

Projekt

Monitorování a hodnocení vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností prostřednictvím Situační zprávy (VaV MŽP, 2007–11)