Environment Centre cz bw204
 

Citace

DLOUHÁ, J., KAPITULČINOVÁ, D., ŠINDELÁŘOVÁ, I., KAFKOVÁ, D., DLOUHÝ, J.: Odborné podklady k odpovědné spotřebě, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2021. 127 s. ISBN: 978-80-87076-27-9, on-line dostupné na https://www.czp.cuni.cz/knihovna/EDU/odpovedna_spotreba.pdf

Anotace

Cílem vzdělávání jako takového je různými způsoby uvádět člověka do společnosti; z hlediska zajišťování jeho potřeb je tedy nutné mu poskytnout základní orientaci v současném ekonomickém systému. Ve vzdělávání pro odpovědnou/udržitelnou spotřebu tak činíme z hlediska jednotlivce, který každodenně (nejen vytváří, ale i) čerpá prostředky ke svému životu. To, co všichni děláme denně, bychom ovšem neměli považovat za cosi samozřejmého, o čem není třeba přemýšlet. Naším cílem je naopak začít diskutovat o věcech i našich zvyklostech při jejich nákupu a užívání, ukazovat téma spotřeby z různých úhlů pohledu – například i z jeho odvrácené strany. Takové zamyšlení může nejen podpořit samostatné rozhodování a chování v oblasti každodenních zájmů a potřeb, v ideálním případě povede i k hledání dlouhodobých životních cílů a následně i k utváření jedinečného životního stylu. To vše při současném respektu k ostatním lidem a limitům planety Země – což se pak může stát základem udržitelného rozvoje lidské společnosti, jak je popsán ve svých 17 cílech (Cíle udržitelného rozvoje, Sustainable Development Goals, SDGs).

Ke stažení

Plný text knihy

Projekt

Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu