Environment Centre cz bw204
 

Citace

DLOUHÁ, J., KROUFEK, R., NEPRAŠOVÁ, S., JANČAŘÍKOVÁ, K.: Metodika vzdělávání k odpovědné spotřebě a životnímu stylu, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2021. 64 s. ISBN: 978-80-87076-28-6, on-line dostupné na https://www.czp.cuni.cz/knihovna/EDU/Odpovedna_spotreba_metodika.pdf

Anotace

Metodika vychází z dosavadního teoretického poznání a zkušeností s tvorbou a realizací programu zaměřeného na utváření spotřebních zvyklostí ve vzdělávání, reflektuje současné trendy dané oblasti i diskuse probíhající v mezinárodním i českém kontextu. Představuje hlavní principy takového vzdělávání i postupy při jejich uplatnění v praxi vzdělávání mateřských škol, základních škol 1. a 2. stupně a středních škol. Integruje přitom hledisko odborné (nové vědecké pojmy a koncepty odpovědné spotřeby) i pedagogické (zásady vzdělávání k udržitelnosti s důrazem na transformativní učení); využívá přístupy zaměřené na osobnostní rozvoj ve všech doménách učení (kognitivní, sociálně-emocionální a behaviorální) a diskutuje uplatnění v konkrétních vzdělávacích programech. V této praktické rovině ukazuje, jak téma odpovědné spotřeby začlenit do vzdělávacích programů na různých úrovních (od MŠ po SŠ), a upozorňuje, na co klást důraz a čeho se přitom vyvarovat. Podává návod na vytvoření programu a jeho uskutečnění – od stanovení vzdělávacích cílů pro různé věkové kategorie, přes metodické využití odborných podkladů a dalších zdrojů informací, až po hodnocení výsledků takového výchovného/vzdělávacího působení; diskutuje přitom možnosti začlenění do formálního vzdělávání. Na příkladu konkrétního programu, který byl pilotně ověřen, tak ukazuje způsoby uplatnění teoretických východisek v praxi. Metodika shrnuje množství dalších podkladů, které učitelé mohou využít jako zdroje informací nebo metodické pomůcky – odkazuje na ně v textu.

Ke stažení

Plný text knihy

Projekt

Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu