Environment Centre cz bw204
 

Citace

DLOUHÁ, J., DVOŘÁKOVÁ LÍŠKOVÁ Z., POSPÍŠILOVÁ M., KRIST J., HARTYCH M., VÁVRA J., PETIŠKA E., DLOUHÝ J., HENDERSON L., CUDLÍNOVÁ E., ŠINDELÁŘOVÁ I., ŠKODOVÁ PARMOVÁ D.: Metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2022. 55 s. ISBN: 978-80-87076-30-9, on-line dostupné na https://www.czp.cuni.cz/knihovna/EDU/MAS_metodika.pdf

Anotace

Tato Metodika zvyšování kapacit místních aktérů k udržitelnému rozvoji regionu (dále jen metodika) má sloužit pro zapojování aktérů do procesů udržitelného rozvoje na místní úrovni – je využitelná všude tam, kde je nutné rozvinout dialog s místními aktéry o problematice udržitelnosti. Ta s sebou přináší četné rozvojové výzvy, potřebu inovací v mnoha oborech lidské činnosti, často je spojena s nutností do jisté míry přehodnotit dosavadní přístup k rozvoji. Cílem metodiky je poskytnout místním aktérům relevantní znalosti a zkušenosti potřebné pro navrhování a provádění aktivit, které pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější budoucnosti. Protože tito aktéři se vyznačují různorodými zájmy a pohledy na problematiku rozvoje, jsou v metodice představena témata udržitelného rozvoje z hlediska možností spolupráce těchto aktérů a jejich žádoucí angažovanosti v dění na úrovni obce či komunity.

Ke stažení

Plný text knihy

Projekt

Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe