Environment Centre cz bw204
 

Citace

DEMLOVÁ, Z., DLOUHÁ, J., HENDERSON, L: Projekt „Město jako prostor pro kreativní učení“, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2022. 28 s. ISBN: 978-80-87076-35-4, on-line dostupné na https://czp.cuni.cz/knihovna/Kreativ/evaluace_JMNF.pdf 

Anotace

Projekt „Město jako prostor pro kreativní učení“ neusiloval o hlubší transformaci vzdělávacího systému, škol, pedagogů ani samotných dětí, ale o pilotáž několika programů, kde bylo ověřováno, zda metody kreativního učení slouží jako vhodný nástroj pro rozvoj a utváření výše zmíněných kompetencí a hodnot. Evaluace projektu se zaměřila na vyhodnocení sebepojetí žáků jako aktérů změny, a to v prostředí domova, školy, města nebo v rámci projektu samotného. Dále pak na identifikaci vhodných podmínek pro aktivizaci dětí a mladých lidí. K evaluaci byly využity výpovědi samotných žáků.

Ke stažení

Plný text knihy

Projekt

Město jako prostor pro kreativní učení