Environment Centre cz bw204
 

Citace

DLOUHÁ, J., HENDERSON, L: Analýza pohledu a postojů žáků v projektu Školy pro budoucnost, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2022. 28 s. ISBN: 978-80-87076-33-0, on-line dostupné na https://czp.cuni.cz/knihovna/Kreativ/vyzkumna_zprava_spkv_priloha2.pdf

Anotace

Zde představujeme část výzkumné zprávy projektu Školy pro budoucnost, kde jsou předloženy výsledky analýzy pohledu žáků. Metody této analýzy jsou podrobně popsány v hlavní části této zprávy (Dlouhá, Henderson, 2022a), jež poskytuje obraz o hlavních dopadech kreativního vzdělávání na žáky, především z pohledu učitelů a konzultantů kreativity (KK), a tento dopad vyhodnocuje pomocí kvalitativních metod.

Ke stažení

Plný text knihy

Projekt

Školy pro budoucnost, č. CZ.07. 4. 68/0.0/0.0/19_068/0001445