Environment Centre cz bw204
 

Citace

HENDERSON, L, DLOUHÁ, J.: Východiska a teoretické koncepty projektu Školy pro budoucnost, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2022. 20 s. ISBN: 978-80-87076-34-7, on-line dostupné na https://czp.cuni.cz/knihovna/Kreativ/vyzkumna_zprava_spkv_priloha1.pdf

Anotace

Výzvy a požadavky na všeobecnou transformaci vzdělávání, jež zaznívají v teoretických debatách, jsou často s nadšením prosazovány přímo v praxi – jak tomu bylo i v projektu Školy pro budoucnost. V této části textu jsou představeny teoretické koncepty, ze kterých projekt vychází; je také diskutován jejich možný (teoretický) přínos pro český vzdělávací systém. Mezi hlavní principy tohoto typu výuky/učení patří především koncepty kreativních návyků mysli (Lucas, 2014) a kompetencí pro udržitelný rozvoj (UNESCO, 2017) – včetně srovnání těchto dvou konceptů (Henderson et al., 2021) a s důrazem na transformativní povahu učení (Dlouhá et al., 2021). Dále zde stručně popisujeme model participace Laury Lundyové (Lundy, 2007), koncept well-beingu (McLellan et al., 2012) a vysoce funkční třídy (CCE, 2012). Tato teoretická východiska byla v úvodu projektu představena jednotlivým aktérům tak, aby se jimi řídili při designu třídních projektů i jednotlivých aktivit; byla také použita jako základ teoreticky založeného kódování v kvalitativním výzkumu, o kterém pojednává hlavní část výzkumné zprávy (Dlouhá, Henderson, 2022).

Ke stažení

Plný text knihy

Projekt

Školy pro budoucnost, č. CZ.07. 4. 68/0.0/0.0/19_068/0001445