Environment Centre cz bw204
 

Citace

DLOUHÁ, J., HENDERSON, L.: Kreativita ve vzdělávání – jak ovlivňuje procesy učení a jejich výsledky, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2022. 80 s. ISBN: 978-80-87076-31-6, on-line dostupné na https://czp.cuni.cz/knihovna/Kreativ/vyzkumna_zprava_spkv.pdf 

Anotace

Školství ve vyspělých zemích prochází zásadními změnami, a/nebo se na ně alespoň připravuje – reaguje tak na měnící se podmínky společenského vývoje. Jde nejen o bezprecedentní nárůst informací ve všech oblastech lidské činnosti, které jsou často volně dostupné (mají však různou kvalitu a využitelnost), ale také stoupající množství rizik a problémů, se kterými se lidstvo bude muset vypořádat. Školy by na tuto situaci měli žáky – budoucí občany – připravovat, současně je však musí chránit před stresem, odpovědností nepřiměřenou věku dítěte, i celkovým přetížením při vzrůstajícím množství učiva. To, co by žáci měli ve vzdělání získat, tak již nejsou pouze znalosti (o všem, co je známo), ale především kompetence – schopnost se zorientovat v obrazu světa, který nám předkládá věda či jiná (například umělecká) výpověď, zaujmout sobě vlastní postoj založený ovšem na sdílených hodnotách, a vyvodit z takto „orientovaného“ poznání závěry pro praxi i svůj příští život obecně.

Ke stažení

Plný text knihy

Projekt

Školy pro budoucnost, č. CZ.07. 4. 68/0.0/0.0/19_068/0001445