Environment Centre cz bw204
 

Citace

DEMLOVÁ, Z., DLOUHÁ, J., HENDERSON, L.: Hodnocení vlivu kreativního vzdělávání na rozvoj participace a kompetencí žáků, Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, 2022. 36 s. ISBN: 978-80-87076-32-3, on-line dostupné na https://czp.cuni.cz/knihovna/Kreativ/metodika_spkv.pdf

Anotace

Vzdělávání má dnes nelehkou úlohu – nejen zprostředkovat žákům potřebné znalosti (což je při stoupajícím množství informací stále složitější úkol), a rozvíjet rozmanité schopnosti (aby tyto znalosti dokázali používat), ale také je vybavit názory a zvyklostmi, jež jim umožní vést spokojený a přitom odpovědný život. Protože podmínky tohoto (osobního, občanského) života, ale i příštího profesního zařazení, se v dnešní společnosti radikálně proměňují, musí být toto vzdělání navíc značně přizpůsobivé vnějším okolnostem. Vzdělávací systémy tak všude na světě hledají nové vzdělávací cíle, aby samotné učení bylo smysluplné v kontextu potřeb doby – a takto aby ho vnímali všichni aktéři: učitelé, žáci, a například i rodiče a politici.

Ke stažení

Plný text knihy

Projekt

Školy pro budoucnost, č. CZ.07. 4. 68/0.0/0.0/19_068/0001445