Environment Centre cz bw204
 

METELKA, Ladislav, TOLASZ, Radim: Klimatické změny: Fakta bez mýtů, 1. vyd. Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2010. 28 s. ISBN 978-80-87076-13-2.

Anotace

Text, který máte před sebou, je společným dílem našich předních klimatologů. Kolegové z Českého hydrometeoro-logického ústavu jsou autory textu, který byl důkladně re-cenzován dalšími odborníky. Autoři i recenzenti velmi dbali na přesná vyjádření, nepředkládají své vlastní názory, nýbrž fundované shrnutí současného vědeckého poznání. Posky-tují velmi střízlivý pohled na globální proces, jehož jsme všichni svědky: na celosvětovou klimatickou změnu.

Celou publikaci ke stažení naleznete zde (pdf, 881 kB)