Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

INHERIT – INter-sectoral Health Environment Research for InnovaTions

INHERIT je výzkumný projekt 18 partnerských institucí zaměřený na definování efektivních mezisektorových nástrojů, které podporují zdraví a blahobyt napříč sociálními gradienty, prostřednictvím zkoumání hlavních environmentálních stresorů a s nimi spojenými nerovnostmi v oblastech bydlení, mobility a spotřeby. 

INHERIT – INter-sectoral Health Environment Research for InnovaTions

Poskytovatel:

European Commission, Horizon 2020

Doba trvání projektu

2016–2019

Koordinátor projektu v rámci Centra

Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.

Popis projektu

INHERIT je výzkumný projekt 18 partnerských institucí zaměřený na definování efektivních mezisektorových nástrojů, které podporují zdraví a blahobyt napříč sociálními gradienty, prostřednictvím zkoumání hlavních environmentálních stresorů a s nimi spojenými nerovnostmi v oblastech bydlení, mobility a spotřeby.
Cílem INHERITu je rozpoznat a podpořit vazby, které stimulují mezisektorovou spolupráci zaměřenou na problémy v oblasti zdraví, rovnosti a životního prostředí, komplexním a proaktivním, na scénářích postaveným, způsobem s vizí udržitelné budoucnosti.
INHERIT je finančně podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie HORIZON 2020. Projekt INHERIT byl zahájen v lednu 2016 a potrvá čtyři roky do prosince 2019; jeho koordinátorem je EuroHealthNet.

www.inherit.eu