Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Podnikání a inovace v českých venkovských komunitách

Norská univerzita HLB vyvinula kurz Inovativní komunitní podnikání, který pomáhá zajistit místním lidem znalosti a dovednosti, které potřebují k zajištění zaměstnání prostřednictvím podnikání a inovačního rozvoje. Tento kurs bude přenesen do českých podmínek.

Podnikání a inovace v českých venkovských komunitách

Obyvatelé na venkově a ve vesnicích jak v Norsku, tak v Čechách čelí důsledkům postupné mechanizace a globalizace zemědělství a ztrátě tradičních pracovních míst. Ačkoliv jsou výchozí podmínky obou států odlišné, důsledky - snižování zaměstnanosti v zemědělském sektoru a negativní dopady na venkovskou společnost, zvláště pokud se týká možností získání dobrých pracovních míst a poskytování příležitostí pro mladé lidi, jsou podobné.

Donor

Norské fondy - CZ07

Trvání projektu

září 2014 - říjen 2015

Zodpovědná osoba v COŽP

Jiří Dlouhý

Popis projektu

Norská univerzita HLB vyvinula kurz Inovativní komunitní podnikání, který pomáhá zajistit místním lidem znalosti a dovednosti, které potřebují k zajištění zaměstnání prostřednictvím podnikání a inovačního rozvoje. Tento kurz je využíván pro vedoucí komunitních projektů a členy obecních zastupitelstev, kteří mají na starost ekonomický rozvoj venkovských oblastí. Kurs doposud proběhl v Norsku 4 krát a to ve třech různých oblastech, další dva kurzy jsou připraveny pro příští rok. Ačkoliv obyvatelé českého venkova čelí podobným problémům, podobný kurz, který by pomohl malým obcím zajistit jejich ekonomickou budoucnost tu neexistuje. V rámci tohoto projektu proběhne ve spolupráci norských a českých učitelů modifikace norského kurzu na české podmínky tak, aby mohl být v budoucnu vyučován samostatně, v češtině a upravený na české podmínky. V průběhu ročního projektu proběhne kurz 2 krát, poprvé v angličtině přednášený norskými odborníky, podruhé již v češtině s českými lektory. Na základě zpětné vazby z obou běhů kurzu bude připravena definitivní verze kurzu včetně doprovodných materiálů tak, aby mohl být kurz dále přednášen v Čechách.

Web projektu

www.ponave.cz