Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Vliv obecných postojů na chování: Campbellovo paradigma a teorie plánovaného chování

Tento projekt má za cíl zkoumat vztah mezi obecnými postoji a chováním orientovaným na cíl, a to v kontextu ochrany životního prostředí. Naším cílem je integrovat obecné postoje k ochraně životního prostředí do modelu speficického proenvironmentálního chování.

Donor: Grantová agentura ČR (GACR (14-35959S)

Doba trvání projektu: Leden 2014 - Prosinec 2015

Koordinátor projektu v COŽP UK: Mgr. Jan Urban, Ph.D.

 

Popis projektu

Tento projekt má za cíl zkoumat vztah mezi obecnými postoji a chováním orientovaným na cíl, a to v kontextu ochrany životního prostředí. Naším cílem je integrovat obecné postoje k ochraně životního prostředí do modelu speficického proenvironmentálního chování.

Zvláště v tomto projektu usilujeme o porovnání predikcí vycházejících z Campbellova paradigmatu, které bylo v nedávné době opět nabídnuto jako nástroj pro zkoumání chování zaměřeného na cíl (Kaiser, Byrka, & Hartig, 2010) a porovnat tyto predikce s modelem vycházejícím z teorie plánovaného chování a obohaceného o obecné postoje (Chiou, Huang, & Chuang, 2005; Kenski & Fishbein, 2005; Valle, Rebelo, Reis, & Menezes, 2005). Teorie plánovaného chování je v tomto projektu chápána jako zlatý standard teorie, která je velice úspěšná z hlediska predikce chování, včetně proenvironmentálního chování.

Tento projekt využívá data získaná v rámci panelového šetření (N=1200) internetového panelu (prostřednictví CASI) a využívá strukturní modelování k testování alternativních hypotéz vycházejících z TPB nebo Campbellova paradigmatu.

Řešitelský tým: Mgr. Jan Urban, Ph.D.