Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

logo omegaVyužití cenového mechanismu pro regulaci turismu a financování péče o zvláště chráněná území ČR

Cílem výzkumu je socio-ekonomická analýza rekreačního chování návštěvníků vybraných zvláště chráněných území a jeho motivů, monitoring návštěvníků a prostorové disperze jejich pohybu po rekreačních územích.

Webové stránky projektu

Donor

Technologická Agentura ČR (TAČR Omega)

 

Doba trvání projektu

Leden 2014 - Prosinec 2015

 

Koordinátor projektu v COŽP UK

Ing. Jan Melichar, Ph. D.

 

Popis projektu

Cílem výzkumu je podrobná socio-ekonomická analýza rekreačního chování návštěvníků vybraných zvláště chráněných území a jeho motivů, monitoring návštěvníků a jejich pohybu po rekreačních územích (prostorová disperze). Na základě výsledků výzkumu budou zkoumány možnosti predikce pohybu návštěvníků a optimalizace pro účely řízení návštěvnosti jednotlivých lokalit a financování managementu zvláště chráněných území.

Konkrétně zkoumáme, zda a jak je možné ovlivňovat tok a rozšíření (disperzi) návštěvníků ve vybraných chráněných územích. Výzkum se zaměřuje na letní rekreaci a rekreaci mimo hlavní sezónu a probíhá ve dvou pilotních lokalitách:

1) NP a CHKO Šumava

2) CHKO Český ráj

 

Dílčí cíle projektu:

1) přehledová studie o mechanismech monitorování návštěvnosti, modelech její predikce a formách zpoplatnění turismu v chráněných územích v ČR a zahraničí,

2) výběr vhodných nástrojů monitorování návštěvnost a hodnocení scénářů režimu zpoplatnění
v pilotních lokalitách,

3) terénní šetření v pilotních lokalitách - sběr dat:

  • a) o počtu a prostorovém rozšíření návštěvníků v pilotních lokalitách (kombinace osobního a automatického monitoringu na vybraných místech v území; validovaná externími daty o vybraných místních lázeňských a rekreačních poplatcích, tzv. vzdušném,
  • b) dotazníkové šetření v pilotních lokalitách zaměřené na charakteristiky stávající návštěvy, socio-ekonomické charakteristiky návštěvníka, podmíněné chování při různých formách zpoplatnění vstupu do rekreační oblasti,
  • c) o nákladech spojených s turismem v rekreačních oblastech (údržba turistických cest apod.),
  • d) o environmentálních charakteristikách rekreačních oblastí (prostorová analýza),

4) analýza dat:

  • a) modelování rekreačního chování návštěvníků chráněných území v pilotních lokalitách v návaznosti na projekt COŽP Lesy (NPV I MZe),
  • b) reakce na podmíněné scénáře zpoplatnění vstupu (přímé/nepřímé formy zpoplatnění) a na předpokládané využití výnosu z poplatků,
  • c) optimalizace nastavení zpoplatnění vstupu s ohledem na celospolečenský blahobyt z návštěvnosti vybraného pilotního území.

 

Plánované výsledky projektu:

1) specializované mapy intenzity a disperze návštěvníků v pilotních územích,

2) metodika pro přímé a nepřímé monitorování stavu a disperze návštěvníků ve zvláště chráněných územích (na základě postupů testovaných v pilotních lokalitách),

3) optimalizační model umožňující maximalizaci společenských přínosů z návštěvnosti zvláště chráněných území a odhad výnosu ze zpoplatnění (formou software).

Výstupy výzkumu budou poskytnuty organizacím zabývajícím se výkonem státní správy, metodickou činností a realizací opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích, stejně jako územně a kompetenčně příslušným správním orgánům. Výsledky projektu budou prezentovány na projektových workshopech a seminářích.

 

Kontaktní osoby:

Koordinátor projektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sběr dat v NP a CHKO Šumava: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sběr dat v CHKO Český ráj: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Řešitelský tým: