Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

7FPEconomic Modeling for Climate-Energy Policy
Společně s Institutem ekonomických studií FSV UK koordinujeme nový čtyřletý projekt mobility určený pro vědecké pracovníky "IRSES-RENNET: Economic Modeling for Climate and Energy Policy" (FP7-PEOPLE-2013-IRSES)

Jedná se o projekt mobility určený pro vědecké pracovníky (pracovníky UK  a studenty doktorského studia), kteří absolvují výměnné stáže mezi partnery projektu.

Stránky projektu 

Poskytovatel

Evropská komise, 7. rámcový program

Trvání projektu
48 měsíců (leden 2014–prosinec 2017) 

Koordinátor projektu v rámci Centra:

Milan Ščasný, Ph.D.

Partneři
Univerzita Karlova v Praze, Fondazione Eni Enrico Mattei, The University of Oxford, Fondation Jean-Jacques Laffont, Toulouse sciences economiques, Arizona State University, University of California, Cornell University, Harvard University, University of Maryland, McGill University, Australian National University, University of Queensland, University of Auckland, University of Cape Town, The Centre for Economic and Financial Research at New Economic School, Irkutsk State University, Novosibirsk State University