Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

openeduca m

Centrum pro otázky životního prostředí bylo zapojeno jako partner do nového projektu v rámci programu COMENIUS Evropské komise – OPEDUCA, který si klade za cíl podpořit evropské vzdělávací instituce k prosazování udržitelnější budoucnosti. Projekt běží v letech 2013-2016 a je do něj zapojeno 19 evropských partnerů spolu s dalšími asociovanými partnery z různých sfér vzdělávání.

openeducaProjekt OPEDUCA je nový vzdělávací projekt koordinovaný Regionálním Centrem Expertizy Rhine-Meuse v Holandsku a financovaný v rámci programu COMENIUS Evropské komise. Do projektu je zapojeno 19 evropských partnerů a další asociovaní partneři z různých sfér vzdělávání. Centrum pro otázky životního prostředí je jedním z partnerů.

Popis projektu

OPEDUCA je celosvětově propojená síť středních škol, vysokých škol, obchodních společností a vládních institucí, které mají za cíl realizaci vzdělávacích programů pro mladé lidi, jež vybaví znalostmi a schopnostmi pro prosazování udržitelnější budoucnosti. Z holistického hlediska OPEDUCA usiluje o plně integrované vzdělávání, tím souběžně rozvíjí schopností, znalostí a prvotřídní zkušeností o tématech, která jsou relevantní pro budoucnost.

Název OPEDUCA je používán jak pro tuto mezinárodní síť partnerů, ale také pro její vizi o možnostech učení a vlastní vzdělávací aktivity, které využívají konkrétních nástrojů a činností pro realizaci znalostí v praxi. Koncepce OPEDUCA je založena na spolupráci vedení školy, učitelů, vědců, podnikatelů, umělců, politiků a všech dalších vzdělávacích partnerů, kteří mohou přispět k celkové transformaci škol a rozvoje vzdělávání.

OPEDUCA má jako svůj základní princip vzdělávání pro udržitelný rozvoj a tak tato koncepce usiluje o zlepšení kvality vzdělávání v mnoha rozměrech a ve všech předmětech. Kapacita mladých lidí transformovat své myšlenky do praxe, a tím rozvíjet své znalosti a dovednosti (podnikání a komunikace), je nedílnou součástí přístupu OPEDUCA.

Centrum pro otázky životního prostředí UK bude spolupracovat s jednou českou střední školou zapojenou do projektu - Schola Humanitas v Litvínově – aby spolu rozvíjeli témata a vzdělávací priority týkající se kontextu České republiky. Bude také spolupracovat s dalšími vysokoškolskými institucemi zapojenými do širšího projektu, aby syntetizovali a analyzovali výsledky průzkumu, jak se různé školy rozvíjejí a uplatňují výstupy projektu v praxi. Vysoké školy budou také radit školám na základě předchozího výzkumu VUR.

Donor
Evropská komise, Lifelong Learning Programme – COMENIUS

Doba trvání projektu
Řijen 2013 až březen 2016

Koordinátor projektu v COŽP
Andrew Barton, M.Int.St

Partneři projektu
Graaf Huyn College, Nizozemí
Connect College, Nizozemí
Karl Franzens Universitat Graz, Rakousko
Polytechnische Schule Pischelsdorf, Rakousko
Stiftsgymnasium Admont, Rakousko
City of Espoo, Finsko
Etela-Eapiola High School, Finsko
University of Southern Brittany, Francie
Polyvalent Lycee Alain Rene Lesage, Francie
City of Venice, Italie
Siaulia Universitetas, Litva
Siauliai Didzdvario Gymnasium, Litva
Siauliai Juvaro Progymnasium, Litva
Gheorghe Sincai Theoretical High School, Rumunsko
Corneliu Coposu School, Rumunsko
Schola Humanitas, Česká Republika
TUCEP, Italie
RCE Rhine-Meuse, Nizozemí

Další informace v angličtině nalezete na webových stránkách OPEDUCA.