Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Analýza vlivu dopravy na životní prostředí na regionální a lokální úrovni s využitím indikátorů udržitelného rozvoje

Analýza vlivu dopravy na životní prostředí na regionální a lokální úrovni s využitím indikátorů udržitelného rozvoje

Donor

Technologická Agentura ČR

Další účastník

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Doba trvání projektu

Říjen 2012 - Prosinec 2013

Koordinátor projektu v Centru

JUDr. Vojtěch Máca, Ph.D.

Cíle řešení projektu

Cílem projektu bylo vypracování metodik pro sledování a hodnocení vlivů dopravy na životní prostředí a pro kvantifikaci externích nákladů dopravy; dále pak příprava podkladů pro předpisy legislativní a nelegislativní povahy v oblastech realizace a sledování opatření a indikátorů Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR pro oblast dopravy, sledování negativních dopadů dopravy na zdraví člověka a životní prostředí, zmírnění dopadů v oblastech dopravního plánování, kontroly a represe na úrovni regionálního měřítka, zmírnění dopadů stávajících staveb na zdraví a životní prostředí a ověření komplexní metody a nástroje pro kvantifikaci externalit jednotlivých druhů dopravy.

Výstupy

 Závěrečná odborná zpráva - zde.

Metodika Indikátory pro hodnocení vlivu dopravy na životní prostředí - zde.

Metodika kvantifikace externalit z dopravy - zde.