Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

Donor

EEA (Evropská Environmentální Agentura)

Doba trvání projektu

2011-2013

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Miroslav Havránek

Partneři projektu

Seznam partnerů

Popis projektu 

Evropské tématické centrum CCA je ustaveno při Evropské agentuře životního prostředí v Kodani (EEA). Centrum je součástí environmentální sítě EIONET. Konsorcium tvořící ETC / CCA se skládá z 12 evropských výzkumných institucí vedených italským Euro-Mediterranean Center for Climate Change (CMCC).

ETC / CCA je nástupcem části Evropského tematické centra pro ovzduší a změnu klimatu (ETC / ACC) a jeho cílem je napomáhat EEA v podpoře  politiky EU tím, že zlepší a zpřesní informace, data a indikátory týkající se změny klimatu a jejími dopady napříč sektory a regiony, zlepší hodnocení zranitelnosti v oblasti změny klimatu a přírodních nebezpečí a zlepší postupy pro hodnocení rizik pro společnost a ekosystémy související se stávajícími, nebo plánovaných adaptačními strategiemi a aktivitami.

ETC / CCA přispívá do EU Clearinghouse (CHM) o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptacích, do bílé knihy EU o adaptacích na změnu klimatu. ETC / CCA  přispívá do hodnotící zprávy EEA "Stav a výhledy životního prostředí EU, 2010 a 2015) stejně jako do podrobnějších tematických a sektorových hodnocení v nejbližších letech (např. o hodnocení urbánních systémů).

 

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP 

COŽP v rámci ETC přispívá zejména do následujících úkolů:

- Indikátory dopadů změny klimatu

- podpora a vývoj EU Clearinghouse (CHM) o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptacích

- hodnocení zranitelnosti evropských měst

- mapování zranitelnosti a rizik říčních povodní

 

Výsledky projektu v rámci COŽP

Adaptace na změnu klimatu ve městech

Městské indikátory zranitelnosti