Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu !! upravit odkaz

Donor

Grantová agentura ČR 

Doba trvání projektu

1/2012-12/2014

Koordinátor projektu v Centru

mgr. Jan Kovanda

Partneři projektu

nejsou

Popis projektu

Celkovým cílem projektu je zhodnotit různe aspekty antropogenních materialových toků v České republice jako jsou zátěž životního prostředí spojená se spotřebou materiálů, presuny zátěže mezi zeměmi v důsledku zahraničního obchodu, efektivita spotřeby materiálů, recyklace a produktova specifita environmentální zátěže. Projekt aplikuje přístupy ekologické ekonomie zahrnující účetnictví materiálových toků na makroekonomické úrovni a hybridní posuzovaní životního cyklu. Tyto přístupy jsou považovány za dobře zavedené a vhodné k monitoringu a hodnocení antropogenních materiálových toků a související zátěže životního prostředí.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Projekt má 4 cíle:

1) Rozšíření časových řad indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni dostupných pro ČR a zhodnocení jejich trendů

2) Sestavení indikatorů materialových toků zacíleného na recyklaci

3) Rozšíření indikátorů materiálových toků o vodní účty

4) Identifikace skupin produktů odpovídajících v České republice za největěí zátěž životního prostredí

Výsledky projektu v rámci COŽP

Rozšířené časové řady, sestavené indikátory a jejich analýza, identifikované produkty odpovídající za největší zátěž. Výsledky budou publikovány v odborných impaktovaných časopisech.