Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu !! upravit odkaz

Donor

Eurostat

Doba trvání projektu

1/2012-12/2013

Koordinátor projektu v Centru

mgr. Jan Kovanda

Partneři projektu

SOGETI

Statistics Austria

Statistics Sweden 

Popis projektu

Cílem projektu je testování dotazníku Eurostatu pro sběr dat pro energetické účty a jeho zavádění do praxe. Tyto činnosti zahrnují zhodnocení testovacího kola dotazníkového šetření, příprava revidované verze dotazníku, příprava manuálu pro vyplňování dotazníků, rozeslání dotazníků členským státům EU, validaci došlých dat a jejich diseminaci prostřednictvím Eurobase.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

COŽP v rámci projektu přispívá k hodnocení testovacího kola dotazníkového šetření a k přípravě manuálu pro vyplňování dotazníků.