Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu !! upravit odkaz

Donor

Eurostat

Doba trvání projektu

1/2012-12/2013

Koordinátor projektu v Centru

Jan Kovanda

Partneři projektu

SOGETI

Statistics Austria

Statistics Sweden 

Popis projektu

Cílem projektu je správa a management dotazníkového šetření Eurostatu v oblasti emisí do ovzduší. Tato správa a management zahrnují revizi metodologie členění emisí z dopravy podle sektorů, rozesílání dotazníků jednotlivým zemím, validaci došlých dat a jejich diseminaci prostřednictvím Eurobase.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

COŽP v rámci projektu přispívá k validaci došlých dat.