Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webová stránka diskusního panelu

Donor

Heinrich-Böll-Stiftung

Doba trvání projektu

2012

Koordinátor projektu v Centru

Hana Škopková

Popis projektu

Můžeme si dovolit zelenou politiku v časech ekonomické recese? Na tuto otázku bude hledat odpověď stejnojmenný diskusní panel, který zahajuje program konference Evropské asociace environmentálních ekonomů – EAERE Prague 2012. Diskuse, která je otevřena široké odborné veřejnosti, se uskuteční ve středu 27. června 2012 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Diskusi otevře profesor Reyer Gerlagh, který se zabývá ekonomickými dopady změny klimatu.

O tom, jaké příležitosti a překážky přináší politika zaměřená na životní prostředí a klimatické změny a jejím vlivu na ekonomický růst a inovace, s ním budou diskutovat Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Aspen Institute Prague), Ondřej Liška (Strana zelených), Karel Janda (Fakulta sociálních věd UK a VŠE v Praze), Jan Macháček (časopis Respekt), Ondřej Šrámek (Knauf Insulation) a další účastníci panelu.