Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu

Donor

Ministerstvo vnitra

Doba trvání projektu

2011-2015

Koordinátor projektu v Centru

Tomáš Hák

Partneři projektu

Centrum výzkumu globální změmy AV ČR, v.v.i.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Popis projektu

Projekt VG20122015091 Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky („EnviSec“) je financován v rámci programu Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra v letech 2012 – 2015. Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oblasti hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a projekt tak reaguje na bezpečnostní rizika vznikající poškozením ekosystémů.

Cílem projektu je rozvinout integrované postupy hodnocení a sledování dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky a vyhodnocení z nich plynoucích bezpečnostních rizik pro ekosystémy ČR, rovněž v mezinárodním kontextu. Dalším cílem projektu je vyvinout metodické a informační nástroje poskytující podporu pro sledování a vyhodnocení bezpečnosti životního prostředí, zejména poskytnout podporu implementaci programů GMES (Global Monitoring for Environment and Security) a GEOSS (Global Earth Observing System of Systems).

Koordinátorem projektu je CzechGlobe – Centrum výzkumu globální změny AV ČR (hlavní řešitel a manažer projektu Mgr. David Vačkář, Ph.D.), spoluřešiteli jsou CENIA – Česká informační agentura životního prostředí (Ing. Simona Losmanová, Ph.D.) a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.).

 

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

 Vymezení rámce environmentální bezpečnosti

Stanovení bezpečnostních standardů pro ekosystémy

Identifikace strategií a opatření vedoucích ke snižování rizik

Indikátory environmentální bezpečnosti a včasného varování

Podpora strategií a legislativy

Výsledky projektu v rámci COŽP