Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Donor

United Nations Development Program (UNDP Bratislava)

Doba trvání projektu

2011-2012

Koordinátor projektu v Centru

Mgr. Miroslav Havránek

Partneři projektu

IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.

Externí výzkumníci:

  • Mgr. Dušan Vácha (ČHMÚ)
  • Ing. Pavel Fott (ČHMÚ)

Popis projektu

Národní inventarizační systémy skleníkových plynů představují nezbytný krok v úsilí o naplňování priorit Spojených Národů v oblasti ochrany klimatu. Kosovo jako nově vznikající země pod správou OSN se hodlá na tomto úsilí podílet. Cílem dvouletého projektu je iniciovat zavedení národního inventarizačního systému v Kosovu, obdobně jako je tomu v zemích, které již ratifikovaly Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu.

Hlavním nositelem projektu je COŽP UK pod jehož vedením tým odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu a Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů využije mnohaleté zkušenosti s realizací obdobného systému v ČR. V rámci kosovského projektu bude vypracován manuál pro zavádění inventarizačního systému a vypracována národní emisní inventura za poslední dva roky. Zároveň budou vyškoleni místní experti, kteří budou schopni pokračovat v započaté práci.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

  • koordinace projektu
  • vypracování inventury GHG za roky 2008-2009
  • školení a trénink místních expertů

Výsledky projektu v rámci COŽP

Závěrečná zpráva (národní inventura Kosova)

Výsledky inventury použité v brožuře UNDP