Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu !! upravit odkaz

Donor

EEA grants / Norway grants

Doba trvání projektu

6/2010-10/2010

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Jan Melichar, PhD.

Partneři projektu

-

Popis projektu

Mobilitní grant pracovníků Centra pro otázky životního prostředí na návštěvu norských výzkumných pracovišť a konferencí v roce 2010.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

Mobilitní aktivity pracovníků COŽP v rámci norských výkumných pracovišť a institucí, participace na vědeckých konferencích.

Výsledky projektu v rámci COŽP

Tento grant umožnil pracovníkům COŽP:

- návštěvu a navázání spolupráce s Norwegian Institute for Nature Research (Oslo) v oblasti hodnocení lesních porostů a odhadů poptávky po rekreaci

- aktivní účast na 23. výroční konferenci Nordic Conference on Mathematical Statistics (NORDSTAT), Voss

- účast na programu Industrial Ecology Programme na Norwegian University of Science and Technology (Trondheim)

- účast na konferenci Renewable Energy Research Conference, Trondheim

- účast na konferenci Climate Change and Security Conference, Trondheim

- návštěvu a navázání spolupráce s Norwegian University of Life Sciences, Department of Economics and Resource Management