Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Webové stránky projektu !! upravit odkaz

Donor

Eurostat

Doba trvání projektu

1/2011-12/2013

Koordinátor projektu v Centru

mgr. Jan Kovanda

Partneři projektu

IFEU – Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg GmbH

Sustainable Solutions Germany–Consultants GmbH, Wiesbaden (SSG)

Popis projektu

Cílem projektu je správa a management dotazníkového šetření Eurostatu v oblasti indikátorů materiálových toků a další rozvoj a výpočet indikátorů založených na surovinových ekvivalentech dovozů a vývozů. V rámci předchozích projektů byly tyto indikátory vypočteny pro Evropskou Unii jako celek, v tomto projektu se vyvíjí metoda pro jejich regionalizaci na úroveň jednotlivých členských států EU. V případě dotazníkového šetření je prováděna revize příručky pro vyplňování dotazníku a validace údajů o materiálových tocích zaslaných Eurostatu jednotlivými členskými státy.

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

COŽP odpovídá zejména za vývoj konkrétní metodiky výpočtu surovinových ekvivalentů a za zpracování převodníků mezi klasifikacemi pro těžby surovin dle USGS a dle klasifikace dotazníku Eurostatu.