Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Lifelong Learning Network for Sustainable Development

Webové stránky projektu

Donor

Evropská Komise, Program celoživotního vzdělávání

Doba trvání projektu

1/2008- 10/2011

Koordinátor projektu v Centru

ing. Jiří Dlouhý

Partneři projektu

Projekt zahrnuje celkem 5 univerzit a 1 Regionální centrum expertizy v Evropě:

  • Open University of the Netherlands, School of Science
  • Karl-Franzens University of Graz, Department of Geography and Regional Science
  • Regional Centre of Expertise Graz-Styria
  • Leuphana University of Lüneburg, Institute for Environmental and Sustainability Communication
  • University of Macedonia, Social and Economic Sciences
  • Regional Centre of Expertise Rhine-Meuse

 

Popis projektu

  1. propojení univerzit a dalších aktérů na regionální úrovni do vzdělávacích sítí; vytvoření kapacit a evaluačních nástrojů pro podporu takových regionálních sítí spolupráce; šíření modelu Regionálních center expertizy jakožto dobré praxe v této regionální spolupráci
  2. vytváření společného Evropského virtuálního vzdělávacího prostoru, a to institucionálním zajištěním společné výuky několika evropských univerzit (formou e-learningu v rámci sítě VCSE, Virtual Campus for Sustainable Europe) a podporou virtuální mobility studentů

Dílčí cíle projektu v rámci COŽP

  • spoluutváření a zapojení se do mezinárodní sítě univerzit nabízejících e-learningovou výuku
  • přenos zahraničních zkušeností v oblasti spoluporáce vysokých škol s praxí formou Regionálních center expertizy

Výsledky projektu v rámci COŽP

Barton, A., Dlouhá, J., eds. 2011. Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Development in Europe: A Handbook of Best Practice. Grosvenon House Publishing. Ltd., Guildford, UK. ISBN 978-1-908105-33-2.