Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

 

Dekáda vzdělávání pro udržitelný rozvoj – podpora mezinárodního dialogu

Donor

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Doba trvání projektu

2006–2007

Koordinátor projekt v Centru

Ing. Jiří Dlouhý

Popis projektu

Cílem projektu byla propagace mezinárodních aktivit v rámci konferencí Fóra vysokoškolských učitelů. Především se jednalo o práci v Radě vlády pro udržitelný rozvoj (UR), v pracovní skupině pro vzdělávání k UR, v mezinárodní pracovní skupině EHK OSN: Expert Group on Env. Education Indicators a v pracovní skupině UNESCO – Teacher Education for Sustainability Reorientation.

Výstupy

Konference Co znamená udržitelnost pro univerzity? (Praha, 5.–6.9.2005)