Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Informační prostředí pro rozvoj e-learningu v environmentálním vzdělávání

Vytvoření informačního zázemí pro spolupráci mezi fakultami UK; dalšími vysokými školami; subjekty z praxe. Budování struktury spolupráce, ověření podmínek pro začlenění nových výukových modulů do řádných studijních programů, zahájení praktické spolupráce pražských VŠ navazující na tradiční formy. Vytvoření didaktických konceptů pro virtuální učení, zpracování obsahové a metodické stránky, rozpracování kurikulárních problémů, informační struktury zamýšlených produktů. Modelové přepracování existujících výukových textů do podoby vhodné pro e-learning.

Informační prostředí pro rozvoj e-learningu v environmentálním vzdělávání

Donor

Ministerstvo školství ČR - transformační a rozvojový program

Doba trvání projektu

leden 2005–prosinec 2005

Koordinátor projektu v Centru

RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D.

Popis projektu

Vytvoření informačního zázemí pro spolupráci mezi fakultami UK; dalšími vysokými školami; subjekty z praxe. Budování struktury spolupráce, ověření podmínek pro začlenění nových výukových modulů do řádných studijních programů, zahájení praktické spolupráce pražských VŠ navazující na tradiční formy. Vytvoření didaktických konceptů pro virtuální učení, zpracování obsahové a metodické stránky, rozpracování kurikulárních problémů, informační struktury zamýšlených produktů. Modelové přepracování existujících výukových textů do podoby vhodné pro e-learning.

Založení odborné platformy – shromáždění know-how a kapacit pro tvorbu a kvalitní využití e-learningových výukových metod a vývoj nástrojů pro převod výukových modulů do e-learningové podoby.

Výstupy

Multimediální učebnice a encyklopedie environmentálního vzdělávání Enviwiki

Mezinárodní konference "Co znamená udržitelnost pro univerzity?" (Praha, 5.–6.9.2005)

příprava Dohody pražských vysokých škol o zajišťování studia udržitelného rozvoje a životního prostředí