Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Vytváření kapacit pro rozvoj nových forem vzdělávání k udržitelnému rozvoji a podporu spolupráce pražských vysokých škol v této oblasti

Pilotážní a iniciační projekt: zahájeny a testovány nové formy spolupráce mezi VŠ; otevřen prostor pro nové formy výuky a e-learning, zahájeno budování informačního centra pro lepší pokrytí dalších aspektů udržitelného rozvoje ve výuce. Vznikly nové výukové moduly: Globalizace a globální problémy (COŽP UK), Environmentální ekonomie pro nespecialisty, Řešení environmentálních konfliktů vyjednáváním, Výukové případové studie (VŠE v Praze).

Vytváření kapacit pro rozvoj nových forem vzdělávání k udržitelnému rozvoji a podporu spolupráce pražských vysokých škol v této oblasti

Donor

ESF JPD 3

Doba trvání projektu

září 2005–říjen 2007

Koordinátoři projektu v Centru

Ing. Jiří Dlouhý, Mgr. Martin Zahradník

Popis projektu

Realizace meziuniverzitní a mezifakultní spolupráce na úrovni výměny kurzů, know how, metod, případně informací. Projekt podpořil inovativní formy výuky jak metodicky, tak po stránce obsahové i svým organizačním uspořádáním. Byla uzavřena „Dohoda pražských vysokých škol o spolupráci na zavedení a zajišťování studia udržitelného rozvoje a životního prostředí“ otevírající nové možnosti kooperace zúčastněných stran.

Vytvořeny byly čtyři nové e-learningové moduly, které rozšířily kapacity studia i spektrum cílových skupin. Inovovány nebo nově vytvořeny byly čtyři kurzy, které obohatily nabídku celkem čtrnácti fakult pražských vysokých škol. Konaly se čtyři letní školy a dva ročníky dvousemestrálního kurzu Globalizace a globální problémy. Ke každému kurzu byly vydány tištěné výukové materiály.

Projekt usiloval o nové přístupy v uspořádání informačních zdrojů. V rámci Knihovny společenských věd T.G.M. v Jinonicích byla zahájena činnost Informačního střediska pro environmentální vědy, jehož součástí je i nově vznikající tezaurus pro vyhledávání knih s problematikou životního prostředí.

Výstupy

Globalizace a globální problémy. Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý, Václav Mezřický (eds.). 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze: Centrum pro otázky životního prostředí, 2006. 312 s. ISBN 80-87076-01-X.

Globalizace a globální problémy : Sborník konference Fóra VŠ učitelů, 18. září 2006. Jana Dlouhá, Jiří Dlouhý (eds.). 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze: Centrum pro otázky životního prostředí, 2006. 100 s. ISBN 80-87076-00-1.

LISA, Aleš. Řešení environmentálních konfliktů jednáním i jinak. 1. vyd. Praha : Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2007. 135 s. ISBN 978-80-87076-07-1.

ŠAUER, Petr. Kapitoly z environmentální ekonomie a politiky i pro neekonomy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2007. ISBN: 978-80-87076-06-4.

ŠAUER, Petr, LISA, Aleš. Environmentální ekonomie a politika - Výukové případové studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2007. ISBN: 978-80-87076-08-8.

 

ESF

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy.