Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

1R56014 Peněžní hodnocení rekreačních a estetických funkcí lesních ekosystémů v České republice

Donor

Ministerstvo zemědělství České republiky

Doba trvání projektu

prosinec 2005–prosinec 2007

Koordinátor projektu v Centru

Ing. Jan Melichar

kontakt:  

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

tel.: +420 220 199 464  

Popis projektu

V rámci řešení tohoto projektu byly hodnoceny vybrané mimoprodukční funkce poskytované lesními ekosystémy v České republice. V souvislosti s tímto projektem řešitelský tým hodnotil především rekreační a estetické funkce. Pro samotné ocenění těchto funkcí byly aplikovány vybrané netržní metody hodnocení jako je metoda cestovních nákladů a výběrového experimentu a metoda podmíněného hodnocení). Následně byla provedena agregace oceněných funkcí  pro celé území ČR a výsledky byly porovnány s odhady vycházející z expertního oceňování. Dále byl poskytnut návrh využití výsledků při koncipování politikv oblasti lesního hospodářství a při vyhodnocování dotačních titulů v této oblasti.

Pro ocenění rekreačních funkcí byla aplikována metoda cestovních nákladů (Travel Cost Method, TCM), tzv. Random Utility Model (RUM). Estetické funkce lesních ekosystémů byly hodnoceny na vybraném případovém území, centrální oblast Jizerských hor, kde byla využita metoda „výběrového experimentu" (Choice Experiment, CE) a metoda odhadu krásy krajiny (Scenic Beauty Estimation Method, SBEM).

Prostřednictvím aplikace metody cestovních nákladů se uskutečnilo šetření na celé populaci ČR „off site sampling", kdy byly zjišťovány hodnoty různých druhů rekreačních aktivit, které jsou spojené s lesním prostředím. Byl vytvořen model rozhodování a rekreační poptávky spotřebitele (návštěvníka) pro vybrané typy rekreace v lesních ekosystémech (RUM). Touto metodou byla zjištěna ochota platit za různé typy lesních ekosystémů a mezní ochota platit za jednotlivé kvalitativní atributy území. V souvislosti se zaváděním NATURA 2000 a vyplývajících regulací bylo přínosem projektu peněžní hodnocení existenční hodnoty vybraných druhů živočichů, které jsou zahrnuty v rámci systému ptačích oblastí NATURA 2000. Konkrétně se jednalo o čápa černého.

V oblasti Jizerských hor byl dále aplikován „on-site sampling", tedy šetření respondentů vyskytujících se právě na hodnoceném místě. Hlavním cílem bylo analyzovat a zjistit estetickou funkci lesních ekosystémů v daném území, příp. jeho částí. V rámci tohoto výzkumu byla aplikována také metoda CE pro hodnocení estetických funkcí. Pro hodnocení estetických funkcí lesních ekosystémů byla též využita metoda odhadu krásy krajiny

Přínosy projektu

Přínosy projektu jsou následující:

1. Ocenění rekreačních a estetických funkcí lesních ekosystémů na území ČR.

2. Ocenění existenční hodnoty související s lesními porosty.

3. Agregace získaných hodnot související s rekreačními funkcemi lesních porostů pro celou ČR a estetickými funkcemi pro případové území

4. Kritické posouzení výsledků získaných na základě aplikace netržních metod oceňování s hodnotami dosaženými aplikací tzv. expertních metod.

5. Navržení začlenění výsledku výzkumu do strategických dokumentů a politik v lesním hospodářství a při posuzování dotačních titulů v lesním hospodářství.

Výstupy

Výstupy v systému RIV

Semináře a konference:

Seminář z cyklu Supra Solidam Petram "Existenční hodnota ohroženého ptačího druhu v ČR" (Praha, 27.3.2008)

Mezinárodní workshop "Forestry Valuation and Policy Relevance" (Praha, 14.12.2007)

Seminář z cyklu Supra Solidam Petram "Analýza rekreační poptávky prostřednictvím modelů celočíselných dat" (Praha, 29.11.2007)

Kulatý stůl na téma "Lipensko - zimní turistická sezóna" (České Budějovice, 30.5.2007)

Seminář z cyklu Supra Solidam Petram "Peněžní hodnocení rekreačních a estetických funkcí lesních ekosystémů v České republice"(Praha, 25.1.2007)

Mezinárodní seminář  "Economic Valuation of Recreation Functions of Forest Ecosystems" (Praha, 8.12.2006)

Letní škola „Oceňování životního prostředí“ (CHKO Jizerské hory, 25.-31.7.2005) 

Publikace:

MELICHAR, Jan. The Economic Valuation of the Change in Forest Quality in the Jizerske hory Mountains: a Contingent Behavior Model. In BRAUN KOHLOVÁ, Markéta a ŠČASNÝ, Milan (eds.) Modelling of Consumer Behaviour and Wealth Distribution, 1. vyd., 2008.s. 77-96, ISBN 978-80-7378-039-5.

URBAN, Jan, MELICHAR, Jan. What is Black Stork Worth?. In MELICHAR, Jan a ŠKOPKOVÁ, Hana (eds.) Forestry Valuation and Policy Relevance, 1. vyd., 2008.s. 32-56, ISBN 978-80-87076-09-5.

MELICHAR, Jan, URBAN, Jan. Modeling Recreation Demand in Urban Forests in Prague Using Random Utility Framework. In MELICHAR, Jan a ŠKOPKOVÁ, Hana (eds.) Forestry Valuation and Policy Relevance, 1. vyd., 2008.s. 65-74, ISBN 978-80-87076-09-5.

MELICHAR, Jan. Assessment of the Recreation Value of Public Programs in the Jizerske Hory Mountains Using a Contingent Behaviour Model. Paper submitted for presentation at the Regional and Urban Modeling conference, Brussels, June 1-2, 2007.

MELICHAR, Jan. The Economic Valuation of the Change in Forest Quality in the Jizerske hory Mountains: a Contingent Behavior Model. Paper from the conference EAERE 2007, Thessaloniki, 29.6.2007

MELICHAR, Jan.  Economic Valuation of Forest Quality Change in the Jizerske hory Mountains: the Evidence from Contingent Behavior Study. Paper submitted for presentation at the Ninth Annual Bioecon Conference, Kings College Cambridge, 20 - 21 September 2007.

MELICHAR, Jan. Existence Value of an Endangered Bird Species in the Czech Republic. In Environmental Economics, Policy and International Relations. Paper presented at 9th International Conference of Postgraduate Students, Young Scientists and Researchers. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2007. s. 121-133. ISBN 978-80-86709-11-6

MELICHAR, Jan, URBAN, Jan. Modeling woodland recreation demand in the Czech Republic using random utility framework. In Environmental Economics, Policy and International Relations. Paper presented at 9th International Conference of Postgraduate Students, Young Scientists and Researchers. Praha: Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2007. s. 143-153. ISBN 978-80-86709-11-6.