Environment Centre cz bw204
fb  twitter  fb  fb

Virtual COPERNICUS Campus

Donor

Evropská komise, Directorate-General Education and Culture v rámci programu e-Learning

Doba trvání projektu

březen 2005–únor 2007

Koordinátor projektu v Centru

Iva Hönigová

Partneři projektu

Centrum v projektu zastupuje Univerzitu Karlovu, která je jedním z partnerů projektu. Dalšími partneři jsou University of Lüneburg (Německo), Open University of the Netharlands (Nizozemí), University of Macedonia (Řecko) a University of Graz (Rakousko). Koordinátorem projektu je COPERNICUS-Campus (www.copernicus-campus.org), evropská asociace univerzit zaměřená na podporu udržitelného rozvoje.

Popis projektu

Projekt je založen na spolupráci partnerů – pěti evropských univerzit a využívá metodu distančního vzdělávání zprostředkovanou Internetem: e-learning. Cílem projektu je vytvořit společnou platformu, která umožní studentům zúčastněných univerzit přístup k e-learningovým kursům všech partnerů. Vybrané kursy jsou zaměřeny na posilování kompetencí v oblasti udržitelného rozvoje (získávat a hodnotit informace, řešit situace, spolupracovat na mezinárodní úrovni, efektivně komunikovat se zástupci širokého spektra oborů atd.). Společným komunikačním jazykem při výuce kursů je angličtina.

Dlouhodobým cílem je společně vytvořit navazující magisterské studium zaměřené na udržitelný rozvoj.

Projekt Virtual COPERNICUS Campus je pilotní fází, která má prověřit možnost spolupráce univerzit ve výuce společného programu na mezinárodní úrovni a možnosti výuky založené přednostně na e-learningu. Tato pilotní fáze má také pomoci vytipovat možné obsahové zaměření takového studijního programu, metodu doplňování studijní nabídky a zapojování dalších partnerů. Pilotní fáze se uskuteční s nabídkou jednoho kursu od každého partnera.